Over ons

Interfame architects is opgericht door architect Patrick van Grinsven. Naast zijn eigen praktijk in Gemonde (Nederland) is Interfame architects ontstaan om mee te kunnen doen aan internationale wedstrijden. Het opdrachtenpakket van Interfame architects varieert van architectuur en stedenbouw tot interieur.

Het bureau bestaat uit enthousiaste mensen die geloven in de kracht van de eenvoud. Architectuur die als aangenaam wordt ervaren door zowel beschouwer als gebruiker. Duurzaamheid, functionaliteit en een duidelijke compositie van bouwvolumes, d.m.v. logisch ingedeelde plattegronden, zorgen voor een eigen unieke identiteit voor elk ontwerp. Om dit te kunnen realiseren, is intensieve samenwerking met de gebruikers, c.q. opdrachtgevers essentieel.

Visie

Interfame is niet alleen een ontwerpbureau. Interfame is een bureau dat alle partijen integreert in het proces. Duurzaamheid, kwaliteit en functionaliteit staan hoog in ons vaandel.

In een tijd van een snel veranderende samenleving, waarbij technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, probeert Interfame architects een bijdrage te leveren door een betekenisvolle, duurzame architectuur. Interfame architects werkt nauw samen met adviseurs op het gebied van duurzame energie. Het bureau is zeer geïnteresseerd in cleantech, Well en biomimicry. Dit alles met een zeer professionele houding.

“Revolution by design and invention is the only revolution tolerable to all men, all societies, all political systems anywhere”.

R. Buckminster Fuller in
“Geosocial revolution” in “Utopia or oblivion”

Werkwijze

Interfame is een middelgroot bureau dat is opgericht in 2002. In een tijd van globalisering richt Interfame zich zowel op de nationale als op de internationale markt. Door een steeds grotere verwevenheid van gebieden en samenlevingen ontstaat er ook voor architecten een grotere uitdaging. Veranderingen in sociale gedragspatronen en technologieën biedt de mogelijkheid om onze grenzen te verleggen.

Interfame heeft een netwerk van gespecialiseerde bedrijven (adviesbureaus voor constructie, duurzame installaties, bouwfysica, landschap, ARBO en ergonomie). Deze gespecialiseerde adviesbureaus worden dan ook, afhankelijk van de omvang van het project, al in het ontwerpstadium betrokken.

Het programma van eisen van de opdrachtgever blijft vanzelfsprekend steeds het uitgangspunt. De opdrachtgever wordt zorgvuldig geïnformeerd door digitale tekeningen, computermodellen en animaties. Ook in de uitvoeringsfase blijft het bureau als esthetisch begeleider/coördinator te allen tijde betrokken bij het project, waarmee maximale kwaliteit is gewaarborgd.

Portfolio

  • Alles
  • Interieur
  • Utiliteitsgebouw
  • Villa's

BIM

Interfame werkt nauw samen met bedrijven waarbij het gebouw informatie model (BIM) centraal staat (conform de principes van ketensamenwerking en lean). Het gebouw informatie model is een virtueel prototype van het gebouw met alle project relevante informatie. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Interfame heeft ruime ervaring in het werken met geïntegreerde contracten en BIM. Transparante communicatie, informatie en kennisdeling is in het proces dan ook zeer belangrijk.

Interfame werkt met een BIM protocol en een IFC uitwisselingsprotocol. Deze zijn op verzoek te verkrijgen door het sturen van een email (contact@interfame.nl).

Interfame denkt na over het gebruik van het gebouw nu en in de toekomst. We proberen samen met de opdrachtgever en overige partners in het gehele proces telkens de vraag te beantwoorden wat er met een gebouw zal gebeuren, als het niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen (Circulair bouwen).