Werkwijze

Interfame is een middelgroot bureau dat is opgericht in 2002. In een tijd van globalisering richt Interfame zich zowel op de nationale als op de internationale markt. Door een steeds grotere verwevenheid van gebieden en samenlevingen ontstaat er ook voor architecten een grotere uitdaging. Veranderingen in sociale gedragspatronen en snelle ontwikkelingen in moderne technologieën biedt de mogelijkheid om onze grenzen te verleggen.

Interfame heeft een netwerk van gespecialiseerde bedrijven (adviesbureaus voor constructie, duurzame installaties, bouwfysica, landschap, ARBO en ergonomie). Deze gespecialiseerde adviesbureaus worden dan ook, afhankelijk van de omvang van het project, al in het ontwerpstadium betrokken.

De wensen van de opdrachtgever blijft vanzelfsprekend steeds het uitgangspunt. De opdrachtgever wordt zorgvuldig geïnformeerd door moderne presentaties (animaties en computermodellen). Ook in de uitvoeringsfase blijft het bureau als esthetisch begeleider/coördinator te allen tijde betrokken bij het project, waarmee maximale kwaliteit is gewaarborgd.