BIM

Interfame werkt nauw samen met bedrijven waarbij het gebouw informatie model (BIM) centraal staat (conform de principes van ketensamenwerking en lean). Het gebouw informatie model is een virtueel prototype van het gebouw met alle project relevante informatie. BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Interfame heeft ruime ervaring in het werken met geïntegreerde contracten en BIM. Transparante communicatie, informatie en kennisdeling is in het proces dan ook zeer belangrijk.

Interfame werkt met een BIM protocol en een IFC uitwisselingsprotocol. Deze zijn op verzoek te verkrijgen door het sturen van een email (contact@interfame.nl).

Interfame denkt na over het gebruik van het gebouw nu en in de toekomst (circulaire economie). We proberen samen met de opdrachtgever en overige partners in het gehele proces telkens de vraag te beantwoorden wat er met een gebouw zal gebeuren, als het niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen (Circulair bouwen).